• Mrs J. Rhianydd James

  Pennaeth Gweithredol

 • Miss Ffion Jones

  Cyfnod Sylfaen & Blwyddyn 3, Athro â Gofal

 • Mr Emyr Richards

  Blwyddyn 4, 5 & 6

 • Miss Liz

  Staff Cyfnod Sylfaen

 • Miss Karen

  Staff Cyfnod Sylfaen

 • Mrs Rhian James

  Athrawes rhan amser