Mynedfa iard Trewen

Lleolir ein hysgol ym mhentref bach Cwm Cou sydd rhyw ddwy filtir o Gastell Newydd Emlyn ac mae yn Sir Ceredigion. Ysgol cyfrwng Cymraeg ydym ni, sy’n golygu mai Cymraeg yw prif iaith ein hysgol o ddydd i ddydd.

Foundation Phase maths area
Ardal fathemateg y Cyfnod Sylfaen

Darpara’r ysgol brofiadau ac addysg o’r radd flaenaf o fewn amgylchedd diogel, cefnogol a brwdfrydig. Anelwn i ddatblygu gallu’r disgyblion i ddysgu’n annibynol  ac anogir dysgu sy’n cynnwys y disgyblion.

Y goeden dymheredd

Mae’r disgyblion yn cadw cofnod o’r tymheredd yn ddyddiol er mwyn tracio a dadansoddi y tywydd ar hyd y tymhorau.

Dyddiadau’r tymor

Hydref 2016

Llu 5 Medi 2016
Hanner tymor: Llu 24 Hyd – Gwe 28 Hyd
Gwe 16 Rhag 2016

Gwanwyn 2017

Maw 3 Ion 2017
Hanner tymor: Llu 20 Chw – Gwe 24 Chw
Gwe 7 Ebr 2017

Haf 2017

Maw 25 Ebr 2017
Hanner tymor: Llu 29 Mai – Gwe 2 Meh
Gwe 21 Gor 2017